support@zinid.net 121-123 Tô Hiệu - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội +84-833-299-922

Đội ngũ chuyên gia

Hoàng Minh

Hoàng Minh

Đội ngũ chuyên gia

Programmer Leader & Co Founder
Developer & Co Founder
TESTER & VICE DIRECTOR
PROGRAMER IOS & CO-FOUNDER
Solution Architect
X