support@zinid.net 121-123 Tô Hiệu - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội +84-833-299-922

Đội ngũ chuyên gia

ĐINH VĂN QUANG
Solution Architect
Hoàng Minh
BUSINESS ANALYST & CO-FOUNDER
Nguyễn Mạnh Cường
PROGRAMER IOS & CO-FOUNDER
Hàn Thị Phương
TESTER & VICE DIRECTOR
Nguyễn Tân Việt
Developer & Co Founder
Nguyễn Hoàng Việt
Programmer Leader & Co Founder

Gửi email đã nhận thông tin

tủ bếp nhựa đài loan giường ngủ nhựa đài loan tủ quần áo nhựa đài loan
X